PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Ragainė“ įsipareigoja atsakingai saugoti Jūsų privatumą ir asmeninius vartotojų duomenis. Šios Privatumo Politikos tikslas yra informuoti Jus apie tai, kokia informacija apie Jus yra renkama, kaip mes galime naudoti tokią informaciją ir kaip tokia informacija gali būti taisoma ar keičiama.

Privatumo Politikos naudojamų terminų apibrėžimai yra nurodyti šios Privatumo politikos nuostatose ir sąlygose.

Mes naudojame slapukus, siekdami suteikti geriausią įmanomą aptarnavimą mūsų svetainėje. Naudodamiesi mūsų svetaine Jūs sutinkate naudoti mūsų slapukus. Slapukai yra nedidelis kiekis duomenų, siunčiamų Jūsų naršyklei iš puslapio serverio, kurie saugomi Jūsų naršyklėje. Slapukai apima informaciją, kuri naudojama apdorojant Jūsų užsakymą ir siekiant patobulinti svetainės paslaugas. Pardavėjas taip pat gali naudoti slapukus, renkančius anoniminę statistinę informaciją apie Samsonite.lt lankomumą, Pirkėjų veiksmus ir pan. Jūs galite nesutikti su slapukų naudojimu, juos uždrausti ar pašalinti juos iš savo kompiuterio, tačiau tuomet dalis paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

Visi veiksmai atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

1.    Bendrosios Samsonite.lt privatumo politikos nuostatos

1.1.       UAB „Ragainė“ elektroninė parduotuvė Samsonite.lt yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, duomenų valdytojo identifikavimo kodas - P7714, įregistravimo data - 2017 gegužės 4d. 

1.2.       Pirkdamas prekes, Pirkėjas, privalo Pardavėjui pateikti savo asmens duomenis, kurie yra būtini tinkamam prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo numerį (buto numerį – neprivaloma), pašto kodą) Prekės (-ių) pristatymui, veikiantį elektroninio pašto adresą ir telefono numerį kontaktavimui dėl užsakymo patvirtinimo (jei reikia) ir/arba duomenų, reikalingų mokėjimui už prekes atlikti, gavimui. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, Pardavėjo sistemoje išsaugo slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros.

1.3.            Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas dės visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau Pirkėjas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims.  Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.

1.4.            Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir (ar) atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, taip pat panaikinti savo registraciją. Tuomet Pirkėjo paskyra yra panaikinama, o registracijos duomenys ištrinami.

1.5.            Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

1.6.            Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Pirkėjas patvirtina supratimą apie tai, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Privatumo politikoje nurodytais tikslais, Pardavėjas negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties. 

1.7.            Su Privatumo politika ir (ar) tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, Pardavėjui turi būti pateikiami el. paštu e-parduotuve@samsonite.lt. Paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti formuluojami taip, kad Pardavėjas galėtų identifikuoti Pirkėją kiek tai būtina atsakymui parengti ir turėtų galimybę išsiųsti Pirkėjui atsakymą. Pardavėjas Pirkėjo pateiktus paklausimus, pretenzijas ir prašymus stengsis išnagrinėti kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paklausimo ir visos su juo susijusios informacijos gavimo. Pardavėjas nemokamai atsakymą teikia 1 (vieną) kartą per metus.

1.8.       Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokio užsakymo vykdymo.

1.9.       Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo tikslais. Pirkėjui davus atskirą sutikimą, Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

1.10.    Tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjo surinkti Pirkėjų Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie savo Paskyros arba paskutinio Pirkėjo veiksmo (užsakymo pateikimo, Prekės įsigijimo) Samsonite.lt.

1.11.    Pardavėjas nekaupia Pirkėjų duomenų, susijusių su jų mokėjimų informacija. Visi mokėjimai atliekami partnerių kanalais (Paysera.com, Venipak.lt).

1.12.    Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

1.13.    Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas taip pat pareiškia, kad sutinka, kad UAB „Ragainė“ tvarkytų paties Pirkėjo pateiktus ar Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gautus Pirkėjo asmens duomenis ir teiktų partneriams Sutarties įvykdymo tikslu (prekių pristatymo, atsiskaitymo užtikrinimo ir kt.) tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamoms funkcijoms įvykdyti. Pirkėjas yra  informuotas, kad duomenų gavėjų sąrašas gali keistis. Pirkėjas yra informuotas, kad turi teisę kreiptis į Pardavėją (asmens duomenų tvarkytoją), prašydamas pateikti subjektų, kuriems buvo perduoti jo asmens duomenys, sąrašą.

1.14.    Ši Privatumo politika yra neatskiriama Taisyklių sudėtinė dalis, todėl vartojama sąvoka „Taisyklės“ apims ir Privatumo politiką.

2.    Baigiamosios nuostatos

2.1.       Ši Privatumo politika įsigalioja 2017 m. gegužės 17 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Samsonite.lt.